پردیس شهید باهنرمرکزی

کارگروه کارورزی پردیس های استان مرکزی

 • کارورزی 4

  کارورزی 4

  به پیوست فایل مربوط به سخنرانی دکتر غلامی ارسال می گردد

  | تعداد بازدید: 1722

  کارورزی2

  کارورزی2

  به پیوست فایل های مربوطه جهت دسترسی همکاران تقدیم می گردد

  | تعداد بازدید: 1454

  فرمهای کارورزی

  فرمهای کارورزی

  اساتید محترم کارورزی نظرات اصلاحی خود را درخصوص فرمها در گروه کارورزی در تلگرام اعلام بفرمایید.

  | تعداد بازدید: 1956

  برگزاری دوره آموزشی کارورزی یک + فایل های مربوط به دوره

  برگزاری دوره آموزشی کارورزی یک + فایل های مربوط به دوره

  دوره کارورزی یک با حضور اساتید این درس در روز 23/6/94در سالن کنفرانس پردیس شهید باهنر برگزار و در خصوص اهمیت این درس در برنامه درسی جدید دانشگاه فرهنگیان بحث شد درادامه دکتر محمدی جلالی به تشریح برنامه این درس پرداختند و به ...

  | تعداد بازدید: 2078

  دوره آموزشی کارورزی 3 و 5 برگزار شد

  دوره آموزشی کارورزی 3 و 5 برگزار شد

  دوره آموزشی کارورزی 3 و 5 با حضور مدرسان این درس در 22/6/94 در سالن کنفرانس پردیس شهید باهنر برگزار شد دکتر فخاری سرپرست پردیس ضمن تبریک سال جدید تحصیلی در خصوص اهمیت کارورزی بیاناتی داشتند سپس دکتر محمدی جلالی پیرامون ...

  | تعداد بازدید: 2477