پردیس شهید باهنرمرکزی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آیین نکوداشت مقام علمی استاد کزازی در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی برگزار شد.
        string(141) "آیین نکوداشت مقام علمی استاد کزازی در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی برگزار شد."
        

آیین نکوداشت مقام علمی استاد کزازی در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی برگزار شد.

به مناسبت هفته پژوهش آیین نگوداشت مقام علمی استاد کزازی در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی برگزار شد.

اولین جلسه کارگاه تفکر خلاق با مشارکت بنیاد نخبگان استان مرکزی برگزار شد .
        string(134) "اولین جلسه کارگاه تفکر خلاق با مشارکت بنیاد نخبگان استان مرکزی برگزار شد ."
        

اولین جلسه کارگاه تفکر خلاق با مشارکت بنیاد نخبگان استان مرکزی برگزار شد .

اولین جلسه از کارگاه تفکر خلاق با مشارکت بنیاد نخبگان استان مرکزی در روز یکشنبه  5آذرماه در سالن کنفرانس با ...