دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنرمرکزی

چارت دروس رشته های مختلف

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی  کارشناسی پیوسته  دانلود 
دبیری زیست شناسی کارشناسی پیوسته  دانلود
دبیری زبان انگلیسی  کارشناسی پیوسته  دانلود
تربیت بدنی  کارشناسی پیوسته  دانلود 
ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته  دانلود 
الهیات و معارف اسلامی  کارشناسی پیوسته  دانلود 
مشاوره  کارشناسی پیوسته  دانلود 
علوم اجتماعی  کارشناسی پیوسته  دانلود 
شیمی کارشناسی پیوسته  دانلود 
     
     
کلیه رشته ها  کارشناسی نا پیوسته  دانلود 

 


| شناسه مطلب: 15848

تعداد بازدید: 9843 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران (1)